Tag: New Zealand ở đâu

Trang trại bò sữa tại NewZealand

NGÀNH CÔNG NGHIỆP SỮA TẠI NEW ZEALAND

Tổng quan về ngành công nghiệp sữa tại New Zealand New Zealand chiếm 3% tổng sản lượng thế giới New Zealand xuất khẩu khoảng 95% sản lượng sữa của họ Từ đầu năm đếntháng 6 năm 2016, sữa là ngành xuất…