Tag: danh tiếng sữa bò New Zealand

Trang trại bò sữa tại NewZealand

NGÀNH CÔNG NGHIỆP SỮA TẠI NEW ZEALAND

Tổng quan về ngành công nghiệp sữa tại New Zealand New Zealand chiếm 3% tổng sản lượng thế giới New Zealand xuất khẩu khoảng 95% sản lượng sữa của họ Từ đầu năm đếntháng 6 năm 2016, sữa là ngành xuất…