Tag: quy mô Tập đoàn New Image

Trụ sở chính của Tập đoàn New Image

TỔNG QUAN VỀ TẬP ĐOÀN NEW IMAGE NEW ZEALAND

New Image Group là tập đoàn chuyên cung cấp sản phẩm dinh dưỡng và sức khoẻ luôn đứng vị trí hàng đầu tại New Zealand, bao gồm New Image International Ltd và NIG Nutritionals Ltd Sản phẩm sữa Alpha Lipid LifeLine…