Tag: danh tiếng sữa bò NewZealand

Trang trại bò sữa tại NewZealand

NGÀNH CÔNG NGHIỆP SỮA TẠI NEWZEALAND

Tổng quan về ngành công nghiệp sữa tại NewZealand New Zealand chiếm 3% tổng sản lượng thế giới New Zealand xuất khẩu khoảng 95% sản lượng sữa của họ Từ đầu năm đếntháng 6 năm 2016, sữa là ngành xuất khẩu…