Tag: Nhân chứng bệnh phồng động mạch chủ tim

Bác Trần Văn Hoa bị phồng động mạch chủ tim rất nặng nhưng sau khi dùng sữa non Alpha Lipid bác đã khỏe mạnh và không phải mổ tim

Nhân chứng bệnh phồng động mạch chủ tim

Nhân chứng bệnh phồng động mạch chủ tim điển hình và tuyệt vời nhất là Bác Trần Văn Hoa nhà ở Biên Hòa Đồng Nai bác bị phồn động mạch chủ tim, đường kính 43mm nếu 50mm là phải mổ…